Valitse sivu

Oikeudelliset tiedot

.

1. Sivuston esittely

Digitaalitalouden luottamuksesta 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 (L.C.E.N.) 6-III ja 19 pykälän säännösten mukaisesti https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käyttäjille ilmoitetaan tästä oikeudellisesta ilmoituksesta.

Isäntä : Infomaniak – Postiosoite: Rue Eugène-Marziano 25 1227 Les Acacias, Sveitsi

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot.

Verkkosivuston https://www.sim-racing.fr/ käyttö edellyttää jäljempänä esitettyjen yleisten käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, joten https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käyttäjiä kehotetaan tutustumaan niihin säännöllisesti.

Sivustolle pääsee mistä tahansa paikasta 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, suunniteltua tai suunnittelematonta keskeytystä tai huoltotoimenpiteitä. https://www.sim-racing.fr/ -sivustoa ei voida pitää vastuullisena palveluiden mahdollisista muutoksista, keskeytyksistä tai keskeytyksistä.

Verkkosivustoa https://www.sim-racing.fr/ päivitetään säännöllisesti. Samoin oikeudellisia ilmoituksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne sitovat kuitenkin käyttäjää, jota kehotetaan tutustumaan niihin mahdollisimman usein ja lukemaan ne.

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

Verkkosivuston https://www.sim-racing.fr/ tarkoituksena on tarjota tietoa kaikesta yrityksen toiminnasta.

Sim Racing pyrkii tarjoamaan mahdollisimman tarkat tiedot https://www.sim-racing.fr/ -sivustolla. Sitä ei kuitenkaan voida pitää vastuullisena mahdollisista puutteista, epätarkkuuksista tai tietojen päivittämisen laiminlyönneistä, olivatpa ne sitten sen itsensä tai tietoja toimittavien kolmansien osapuolien aiheuttamia.

Kaikki https://www.sim-racing.fr/ -sivustolla annetut tiedot ovat vain tiedoksi, ja ne voivat muuttua. https://www.sim-racing.fr/ -sivuston tiedot eivät ole tyhjentäviä. Niihin on otettu huomioon mahdolliset muutokset, joita on tehty sen jälkeen, kun ne on asetettu verkkoon.

4. Teknisiä tietoja koskevat sopimusrajoitukset.

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.

Sivusto ei ole vastuussa sivuston käytöstä aiheutuvista aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjät sitoutuvat käyttämään sivustoa uusilla, viruksettomilla laitteilla ja uusimmalla päivitetyllä selaimella.

5. Teollis- ja tekijänoikeudet ja väärennökset.

Sim Racing on kaikkien sivustolla olevien elementtien, erityisesti tekstien, kuvien, grafiikoiden, logojen, kuvakkeiden, kuvakkeiden, äänien ja ohjelmistojen, immateriaalioikeuksien omistaja tai käyttöoikeuksien haltija.

Sivuston kaikkien tai joidenkin osien jäljentäminen, esittäminen, muuttaminen, julkaiseminen, mukauttaminen, riippumatta käytetyistä keinoista tai menetelmistä, on kielletty ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa : Sim Racing

Sivuston tai sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi, ja siitä nostetaan syyte Ranskan immateriaalioikeuslain L.335-2 ja sitä seuraavien artiklojen säännösten mukaisesti.

Sim Racing ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita käyttäjän laitteelle aiheutuu https://www.sim-racing.fr/ -sivustoa käytettäessä ja jotka johtuvat joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä kohdassa 4 mainittuja vaatimuksia, tai vikojen tai yhteensopimattomuuden ilmenemisestä.

Sim Racing ei ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka johtuvat https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käytöstä.

Käyttäjät voivat käyttää interaktiivisia alueita (mahdollisuus esittää kysymyksiä yhteystietoalueella). Sim Racing pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaikki tähän tilaan lähetetty sisältö, joka on ristiriidassa Ranskassa sovellettavan lainsäädännön ja erityisesti tietosuojaa koskevien säännösten kanssa. Sim Racing pidättää myös oikeuden asettaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen erityisesti rasistisista, loukkaavista, herjaavista tai pornografisista viesteistä, riippumatta käytetystä välineestä (teksti, valokuvat jne.).

6. Vastuun rajoittaminen.

Sim Racing ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita käyttäjän laitteelle aiheutuu https://www.sim-racing.fr/ -sivustoa käytettäessä ja jotka johtuvat joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä kohdassa 4 mainittuja vaatimuksia, tai vikojen tai yhteensopimattomuuden ilmenemisestä.

Sim Racing ei ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka johtuvat https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käytöstä.

Käyttäjät voivat käyttää interaktiivisia alueita (mahdollisuus esittää kysymyksiä yhteystietoalueella). Sim Racing pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaikki tähän tilaan lähetetty sisältö, joka on ristiriidassa Ranskassa sovellettavan lainsäädännön ja erityisesti tietosuojaa koskevien säännösten kanssa. Sim Racing pidättää myös oikeuden asettaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen erityisesti rasistisista, loukkaavista, herjaavista tai pornografisista viesteistä, riippumatta käytetystä välineestä (teksti, valokuvat jne.).

7. Henkilötietojen hallinta.

Ranskassa henkilötietoja suojataan 6. tammikuuta 1978 annetulla lailla nro 78-87, 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, rikoslain L. 226-13 pykälällä ja 24. lokakuuta 1995 annetulla eurooppalaisella direktiivillä.

Kun käyttäjä käyttää https://www.sim-racing.fr/ -sivustoa, voidaan kerätä seuraavia tietoja: niiden linkkien URL-osoite, joiden kautta hän on siirtynyt https://www.sim-racing.fr/ -sivustolle, käyttäjän palveluntarjoaja, käyttäjän IP-osoite (Internet Protocol).

Joka tapauksessa Sim Racing kerää käyttäjää koskevia henkilötietoja vain tiettyjä https://www.sim-racing.fr/ -sivuston tarjoamia palveluja varten. Käyttäjät antavat nämä tiedot täysin tietoisina tosiasioista, erityisesti silloin, kun he itse syöttävät ne. Tämän jälkeen https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käyttäjille ilmoitetaan, onko heidän annettava nämä tiedot vai ei.

Tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja yksilön vapauksista 6. tammikuuta 1978 annetun lain 78-17 38 §:n ja sitä seuraavien pykälien säännösten mukaisesti kaikilla käyttäjillä on oikeus tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin, oikaista niitä ja vastustaa niiden käyttöä lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö, johon on liitetty jäljennös henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta, jossa on asiakirjan haltijan allekirjoitus, ja jossa mainitaan osoite, johon vastaus on lähetettävä.

https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käyttäjän henkilötietoja ei julkaista käyttäjän tietämättä, vaihdeta, siirretä tai myydä kolmansille osapuolille millään tavoin. Vain siinä tapauksessa, että Sim Racing ja sen oikeudet ostetaan, kyseiset tiedot siirretään mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan sitoo sama velvollisuus säilyttää ja muuttaa https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käyttäjää koskevia tietoja.

Tietokantoja suojataan tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11. maaliskuuta 1996 annetun direktiivin 96/9/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. heinäkuuta 1998 annetun lain säännöksillä.

8. Hyperlinkit ja evästeet.

Verkkosivusto https://www.sim-racing.fr/ sisältää useita hyperlinkkejä muille sivustoille, jotka on perustettu Sim Racingin luvalla. Sim Racing ei kuitenkaan pysty tarkistamaan tällä tavoin vierailtujen sivustojen sisältöä, eikä se näin ollen ota mitään vastuuta tässä suhteessa.

Verkkosivuston https://www.sim-racing.fr/ selaaminen voi aiheuttaa evästeiden asentamisen käyttäjän tietokoneelle. Eväste on pieni tiedosto, jonka avulla käyttäjää ei voida tunnistaa, mutta joka tallentaa tietoja, jotka liittyvät tietokoneen selaamiseen sivustolla. Näin saatujen tietojen tarkoituksena on helpottaa sivuston myöhempää selailua, ja niitä käytetään myös kävijämäärien mittaamiseen.

Jos kieltäydyt asentamasta evästettä, et ehkä voi käyttää tiettyjä palveluja. Käyttäjät voivat kuitenkin määrittää tietokoneensa seuraavasti evästeiden asennuksen estämiseksi:

Internet Explorerissa: Työkalut-välilehti (pyöränmuotoinen kuvake oikeassa yläkulmassa) / Internet-asetukset. Napsauta Luottamuksellisuus ja valitse Estä kaikki evästeet. Vahvista valitsemalla OK.

Firefox: napsauta selainikkunan yläreunassa Firefox-painiketta ja siirry sitten Asetukset-välilehdelle. Napsauta Yksityisyys-välilehteä. Aseta Säilytyssäännöt seuraavasti: Käytä henkilökohtaisia asetuksia historiaa varten. Poista lopuksi valintaruutu evästeiden poistamiseksi käytöstä.

Safarissa: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (hammasratas). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta Luottamuksellisuus-osiossa Sisältöasetukset. “Evästeet”-osiossa voit estää evästeet.

Chrome: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (kolme vaakasuoraa viivaa). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta “Luottamuksellisuus”-osiossa asetuksia. Luottamuksellisuus-välilehdellä voit estää evästeet.

9. Sovellettava laki ja toimivalta.

Kaikkiin https://www.sim-racing.fr/ -sivuston käyttöön liittyviin riitoihin sovelletaan Ranskan lakia. Pariisin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta.

10. Tärkeimmät lait.

Tammikuun 6. päivänä 1978 annettu laki nro 78-17, sellaisena kuin se on muutettuna 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801 tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja yksilön vapauksista.

Laki nro 2004-575, annettu 21. kesäkuuta 2004, luottamuksesta digitaalitalouteen.

11. Sanasto.

Käyttäjä: Internetin käyttäjä, joka muodostaa yhteyden edellä mainittuun sivustoon ja käyttää sitä.

Henkilötiedot: “tiedot, jotka mahdollistavat missä tahansa muodossa suoraan tai välillisesti niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat” (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 4 artikla).

11. Jäsenyys

Sim-racing.fr tekee yhteistyötä useiden yhteistyöohjelmien kanssa (Thrustmaster, Fanatec, MOZA Racing, Asetek Simsports jne. – luettelo ei ole tyhjentävä). Näiden kumppanuuksien tarkoituksena on tarjota linkkejä erilaisiin palveluihin ja tuotteisiin, jolloin sivusto voi saada lisätuloja. Jokainen näiden linkkien kautta tehty ostos auttaa tukemaan sisältöämme ilman lisäkustannuksia sinulle.

Sim-racing.co.uk osallistuu Amazonin EU-kumppanuusohjelmaan, joka on kumppanuusohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota verkkosivustoille keino ansaita rahaa linkittämällä Amazon.co.uk-sivustolle (tai mille tahansa muulle Amazonin sivustolle – co.uk, ca, it, de, es…). (Amazon-kumppanina teen voittoa oikeutetuista ostoista.

Amazon-kumppanina teen voittoa oikeutetuista ostoksista.

Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com, Inc:n tavaramerkkejä. tai sen tytäryhtiöitä.

Notez cet article

Pin It on Pinterest

FANATEC-PAKETTEJA ALLE 400 €
This is default text for notification bar